Komplementärmedicin.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

Att skapa intresse för ämnet jag undervisar i är mitt främsta mål. När jag kan förmedla en glöd att lära sig mer är jag nöjd. Då först, finns förutsättningar hos studenten att försöka ta reda på och lära sig mer.

 

Att föra en dialog med studenterna och prova nya pedagogiska grepp är stimulerande och jag tror på undervisningsformer som seminarier, workshops, peer-learning och flipping the classroom.

 

Jag har mångårig erfarenhet av undervisning på både högskola och universitet, för patientorganisationer och i privat regi.


Jag undervisar framförallt om smärtmekanismer, om smärta till följd av en ryggmärgsskada, om neuropatisk smärta samt om medicinsk akupunktur.

 

Just nu bedriver jag regelbunden undervisning på Karolinska Institutet och vid Uppsala Universitet.

 

Om du är intresserad av föreläsningar eller utbildningar inom något av mina specialistområden är du välkommen att kontakta mig.

 

Komplementärmedicin.com © 2012