Komplementärmedicin.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Norrbrink

 

Jag är legitimerad sjukgymnast, specialist i smärta och smärtlindring, medicine doktor samt docent i rehabiliteringsmedicin. Jag har arbetat med ryggmärgsskaderehabilitering i mer än 20 år, såväl i Sverige som utomlands och disputerade 2004 på avhandlingen Pain following spinal cord injury. Jag är forskningsaktiv vid Karolinska Institutet på smärtproblematik efter en ryggmärgsskada och har hittills publicerat cirka 25 vetenskapliga artiklar, 4 review artiklar, en lärobok i smärtfysiologi (se Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv) och en patienthandbok (se Smärthandboken - om smärta efter ryggmärgsskada). Jag har även skrivit ett kapitel om smärta i boken Ländryggssmärta och bålkontroll - från teori till praktik av Rasmussen Barr och Eriksson Crommert.
Jag är aktiv som forskarassistent och vikarierande lektor vid Karolinska Institutet samt som gästlärare vid Uppsala Universitet.

 

 

Jag har mångårig erfarenhet från styrelearbete

 • Rådsmedlem i Nordic Spinal Cord Injury Council
 • Sekreterare i Svenskt Smärtforum
 • Ordförande i Sjukgymnasternas Sektion för Smärta och Sensorisk stimulering

 

Jag har varit anlitad som fackexpert

 • Personskadeförbundet RTP's smärtprojekt
 • National Institute on Disability and Rehabilitation research (NIDDR) SCI measures
 • International Task Force on Classification of Pain after Spinal Cord Injury

 

Jag är vidareutbildad vid Karolinska Institutet i bl.a.

 • Akupunktur med inriktning smärta och sjukdom
 • Akut och kronisk smärta
 • Pedagogik

 

Övrig utbildning innefattar bl.a.

 • Klinisk hypnos
 • Öronakupunktur
 • Akupunktur vid stressrelaterad ohälsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplementärmedicin.com © 2012