Komplementärmedicin.com

Om Smärta

- ett fysiologiskt perspektiv

Nu är vår uppskattade bok i smärtfysiologi omarbetad för att kunna tillhandahålla den senaste kunskapen om hur smärta uppstår, hur den klassificeras och hur den kan behandlas. Boken är till för studenter på grund- och avancerad nivå och för den som är kliniskt verksam. Med en fördjupad kunskap i smärtfysiologi förbättras omhändertagandet och behandlingen av patienter med olika smärtproblem.

Boken har fått helt nya, fler och bättre illustrationer för att underlättande förståelsen. Ett nytt omfattande webbaserat instuderingsmaterial finns att tillgå för självevaluering.

Boken är utgiven i juli 2014 och skriven av Cecilia Norrbrink och Thomas Lundeberg (redaktörer), Beata Molin, Iréne Lund, Stefan Lundeberg och Sara Holm. Författarna arbetar aktivt med undervisning sedan många år på universitet och högskolor.

ISBN 978-91-44-08970-6