Komplementärmedicin.com

Cecilia Norrbrink

Jag är legitimerad sjukgymnast, specialist i smärta och smärtlindring, medicine doktor samt docent i rehabiliteringsmedicin. Jag har arbetat med ryggmärgsskaderehabilitering i mer än 20 år, såväl i Sverige som utomlands och disputerade 2004 på avhandlingen Pain following spinal cord injury. Jag är forskningsaktiv vid Karolinska Institutet på smärtproblematik efter en ryggmärgsskada och har hittills publicerat cirka 25 vetenskapliga artiklar, 4 review artiklar, en lärobok i smärtfysiologi (se Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv) och en patienthandbok (se Smärthandboken - om smärta efter ryggmärgsskada). Jag har även skrivit ett kapitel om smärta i boken Ländryggssmärta och bålkontroll - från teori till praktik av Rasmussen Barr och Eriksson Crommert.

Jag är aktiv som forskarassistent och vikarierande lektor vid Karolinska Institutet samt som gästlärare vid Uppsala Universitet.

Jag har mångårig erfarenhet från styrelearbete

Rådsmedlem i Nordic Spinal Cord Injury Council

Sekreterare i Svenskt Smärtforum

Ordförande i Sjukgymnasternas Sektion för Smärta och Sensorisk stimulering

Jag har varit anlitad som fackexpert

Personskadeförbundet RTP's smärtprojekt

National Institute on Disability and Rehabilitation research (NIDDR) SCI measures

International Task Force on Classification of Pain after Spinal Cord Injury

Akupunktur med inriktning smärta och sjukdom

Akut och kronisk smärta

Pedagogik

Jag är vidareutbildad vid Karolinska Institutet i bl.a.

Klinisk hypnos

Öronakupunktur

Akupunktur vid stressrelaterad ohälsa

Övrig utbildning innefattar bl.a.